Založení divadla

Dne 9. května 2009 byl členy přípravného výboru založen nový spolek divadelních ochotníků pod názvem Divadlo Devítka. Tato akce proběhla dle českých tradic v restauraci U Pošty. Byly sepsány příslušné listiny a provedena fotodokumentace.