Masopustní víkend v Třebovicích

Ve dnech 26.2. - 28.2. organizuje o.s. Šupiny ve spolupráci s Divadlem Devítka a Bílým divadlem tradiční masopustní víkendovou veselici.

Místo konání: SD Labyrint Ostrava - Třebovice (restaurace U Pošty)

 

Pátek 26. 2. 2010 – zabijačkové hody – podávají se vepřové speciality v restauraci – zabijačková polévka, vepřo-knedlo-zelo, jelítka, jitrnice, ovar… Podává se slivovička, vařonka, svařené víno…

 

27. 2. 2010 – masopustní průvod vesnicí,

13.00 hod. – Sraz masopustní masek v restauraci U pošty,

13.30 hod. – Masopustní průvod obcí Třebovice,

15.45 hod. – Pohřební řeč, oběšení a pohřbení krize,

16.00 hod. – Masopustní zabijačka – zabití živého pašíka na zahradě restaurace,oběšení krize, domácí zabijačka

 

27. 2. 2010, 19.00 hod. - Maškarní ples hasičů

 

28. 2 2010, 16.00 hod. -  Maškarní karneval pro děti